Delivrans Bondye a tou pre.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke  21:25-28, 34-36

Gen siy ki pou parèt nan solèy, nan lalin ak nan zetwal yo. Sou latè menm, tout pèp yo pral pran tranble, yo p’ap konn sa pou yo fè devan gwo bri lanmè a ap fè ak lanm li yo.  Gen moun k’ap mouri tèlman y’ap pè lè y’a chonje malè ki pral rive sou tout latè, paske pouvwa ki nan syèl yo va tranble.  Lè sa a, y’a wè m’, mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, ap vini nan yon nwaj, avèk anpil pouvwa, nan mitan yon bann bèl bagay. Lè bagay sa yo va kòmanse rive, leve kanpe, leve tèt nou, paske Bondye p’ap lwen vin delivre nou. Pran prekosyon nou, pa kite banbòch, bweson ak traka lavi sa a chaje tèt nou pou jou a pa rive sou nou lè n’ pa ta kwè. Paske, jou sa a ap tonbe tankou yon privye sou tout moun ki rete sou latè. Pa kite dòmi pran nou, lapriyè tout tan; konsa n’a gen fòs pou n’ chape anba tou sa ki gen pou rive, pou n’ ka kanpe dwat devan Moun Bondye voye nan lachè a.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Your redemption is near at hand.

† A reading from the holy gospel according to Luke 21:25-28, 34-36

Jesus said to his disciples: “Strange things will happen to the sun, moon, and stars. The nations on earth will be afraid of roaring sea and tides, and they won’t know what to do. People will be so frightened that they will faint because of what is happening to the world. Every power in the sky will be shaken. “Then the Son of Man will be seen, coming in a cloud with great power and glory. When all of this starts happening, stand up straight and be brave. You will soon be set free. “Don’t spend all of your time thinking about eating or drinking or worrying about life. If you do, the final day will suddenly catch you like a trap. That day will surprise everyone on earth. “Watch out and keep praying that you can escape all that is going to happen and that the Son of Man will be pleased with you.”

The gospel of the Lord.