Poukisa mwen ta dwe onore ak yon vizit nan men manman Seyè mwen an?

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke  Luke 1:39-45

Nan menm epòk sa a, Mari soti, li pran chemen pou l’ rive byen vit nan yon bouk nan mòn peyi Jide a.i antre lakay Zakari, li di Elizabèt bonjou.Lè Elizabèt tande Mari di l’ bonjou, pitit la pran sote nan vant li. Lamenm Elizabèt vin anba pouvwa Sentespri.Li pran pale byen fò, li di konsa: Nan tout fanm ki sou latè, ou menm ou se yon fanm Bondye beni anpil. Pitit ki nan vant ou a tou Bondye beni li.

Kisa m’ ye menm, pou manman Mèt mwen vin rann mwen vizit? Gade! Bonjou ou la poko rive nan zòrèy mwen, pitit la pran sote nan vant mwen tèlman li kontan. Ou se yon fanm beni! Paske, ou te kwè tout pawòl Mèt la voye di ou yo gen pou rive vre.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Why should I be honored with a visit from the mother of my Lord?

† A reading from the holy gospel according to Luke 1:39-45

Mary hurried to a town in the hill country of Judea. She went into Zechariah’s home, where she greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, her baby moved within her.

The Holy Spirit came upon Elizabeth. Then in a loud voice she said to Mary: “God has blessed you more than any other woman! He has also blessed the child you will have. Why should the mother of my Lord come to me? As soon as I heard your greeting, my baby became happy and moved within me. The Lord has blessed you because you believed that he will keep his promise.”

The gospel of the Lord. .