Mwen se pen ki vivan an desann soti nan syèl la.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Jan 6: 48-51

Jezi di foul la. Se mwen menm pen ki bay lavi a. Zansèt nou yo te manje laman nan dezè a, atousa yo mouri. Men, moun ki manje pen ki desann sot nan syèl la, yo p’ap janm mouri. Se mwen menm pen ki bay lavi a, pen ki desann sot nan syèl la. Si yon moun manje nan pen sa a, l’ap viv pou tout tan. Pen mwen gen pou m’ bay la, se kò mwen. M’ap bay li pou tout moun ki sou latè ka jwenn lavi.

Bon nouvèl la nan Seyè a.

I am the living bread come down from heaven.

† A reading from the holy gospel according to John 6:48-51

Jesus said to the crowd:
“I am the bread that gives life!
Your ancestors ate manna in the desert,
and later they died.
But the bread from heaven has come down,
so that no one who eats it will ever die.
“I am the bread from heaven!
Everyone who eats it will live forever.
My flesh is the life-giving bread
that I give to the people of this world.”

The gospel of the Lord.