Sa a pòv vèv bay plis pase tout lòt moun.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Mark 12:41-44

Apre sa, Jezi te chita vizaviz ak bwat kote yo mete ofrann nan tanp lan. Li t’ap gade moun yo ap mete lajan ladan li. Plizyè moun rich t’ap mete anpil lajan. Yon pòv vèv vin rive tou; li mete de ti kòb ki pa t’ menm fè mwatye senk kòb. Lè sa a Jezi rele disip li yo, li di yo; -Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Pòv vèv sa a bay plis pase tout moun ki mete ofrann nan bwat la. Paske, tout moun sa yo mete sa yo pa bezwen; men li menm, nan tout mizè li, li bay tou sa l’ te genyen, tout sa l’ te gen pou l’ viv.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


This poor widow has given more than all others.

† A reading from the holy gospel according to Mark 12:41-44
Jesus was sitting in the temple near the offering box and watching people put in their gifts. He noticed that many rich people were giving a lot of money. Finally, a poor widow came up and put in two coins that were worth only a few pennies.
Jesus told his disciples to gather around him. Then he said: “I tell you that this poor widow has put in more than all the others. Everyone else gave what they didn’t need. But she is very poor and gave everything she had. Now she doesn’t have a cent to live on.”

The gospel of the Lord.