Nenpòt ki moun ki pa kont nou se pou nou.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Mak 9: 38-41

Jan di l’ konsa: -Mèt, nou te wè yon nonm ki pran non ou pou chase move lespri. Nou te vle anpeche l’ fè sa, paske li pa t’ap mache avèk nou. Jezi reponn li: -Kite l’ non. Paske yon moun ki pran non m’ pou fè mirak pa kapab pale m’ mal apre sa. Moun ki pa kont nou, se moun pa nou li ye. Sa m’ap di la a, se vre wi: nenpòt moun ki va ban nou yon gode dlo paske se moun Kris la nou ye, li pa gen dwa pèdi rekonpans li.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Anyone who is not against us is for us.

† A reading from the holy gospel according to Mark   9:38-41

The disciple John said to Jesus, “Teacher, we saw a man using your name to force demons out of people. But he was not one of us, and we told him to stop.” Jesus said to his disciples: “Don’t stop him! No one who works miracles in my name will soon turn and say something bad about me. Anyone who is not against us is for us. And anyone who gives you a cup of water in my name, just because you belong to me, will surely be rewarded.”

The gospel of the Lord.