4ÈME DIMANCHE DE PAQUES 2023

Message from . April 30, 2023. Category: Faith, Salvation, Worship

BAY DONASYON

KIYÈS NOU YE?

Kisa Nou Fe?

ornament1

Legliz nou an konsidere kòm yon pati entegral nan kominote nou an. Nou toujou aplike fason nouvo nan fomasyon nou bay and fason nou amize nou avek tout moun ki vini nan kominote a. Nou travay avèk manm pwofesyonèl nan kominote a pou nou ka devlope diferan gwoup. Nou pèmèt moun yo  kapab aktif nan lavi chak lòt, tankou Pòv yo, Timoun yo, Granmoun yo ak tout lot gwoup ki fe pati kominote a.

Kiyes Nou Ye?

ornament1

Our Lady of Perpetual Help se yon kominote Katolik, yon ti pati nan pèp Bondye a nan dyosèz Palm Beach la. Menm si kominote a se sèlman Ayisyen, nou soti nan diferan zo-n Ayiti. Nou gen kouti-m ki nan sans sosyal, espirityèl epi entelektyèl. Lafwa nou ranfòse nan sakreman yo nan ansèyman legliz la; nou vin yon sèl moun nan lafwa ak lanmou.

Misyon Nou

ornament1Nou, manm kominote Katolik Pepetyel la nou pataje tradisyon lafwa nou nan Misyon Jezi Kri a pandan na-p gaye levanjil la. Chak gwoup ak chak manm ap travay nan sendika ak prèt la (yo) pou bati yon kominote nan lafwa ak lanmou. Chak Katolik nan bon volonte vi-n yon sèl kò pou nou ka temwen Kris la nan Vil la kote n ap viv la ansanm ak  lot Vil nan zo-n nan.

Istwa Nou

ornament1Nan fen lane 1970 yo anpil Ayisyen te imigre nan rejyon Palm Beach County . Selon resansman te gen anviwon 7000 ayisyen natif natal  ki te rete nan vil Delray Beach. Nan fen ane 1980 te gen dè milye ayisyen ki te gaye toupatou nan zo-n nan. Yo pat gen yon legliz oswa yon prèt pou yo rele pwòp pa yo.

Kalandrye

Sa Ki Nouvo?

It is a yearly tradition for God Seekers (the Youth Group) to reenact the birth…

For years we could not fully use the first row of parking in the church…

The Dominican Republic Mission The youth from Our Lady of Perpetual Help church have been…

It is always a good idea to take a moment to refuel your soul. Lent…

Pope Francis has a special message this Lent, and here it is Arinze Ani Catholic…